2005-04-26

From "Wind, Sand and Stars" by Antoine de Saint-Exupéry

To come to man's estate it is not necessary to get oneself killed round Madrid, or to fly mail planes, or to struggle wearily in the snows out of respect for the dignity of life. The man who can see the miraculous in a poem, who can take pure joy from music, who can break his bread with comrades, opens his window to the same refreshing wind off the sea. He too learns a language of men.

2005-04-19

atostogos

Man reikia atostogų
Nes gyvenimo nesąmonė
Mane pavers kvailiu
Atostogaučiau mėnuly
Arba vandenyno dugne
Bet būtinai kažkur už pasaulio
Nes pasaulyje man skauda
Visada man skauda
O man reikia atostogų
Kad nuskristi į pažistamą žvaigždę
Ir žiūrėti iš jos į besileidžiančią saulę
Degantį laivą paskęstantį
Raudoname vandenyne...

2005-04-12

amber

honey fragrance
of jasmine blossoms
and the shade
of a chestnut tree
the gentle sailing
of perfect clouds
and amber tears deposited
on the shores of the sea
the gentle peace of a stream
as it makes its way slowly
through the forests of fir
standing sadly in salute
if I could write my heart
on a piece of paper
it just might look or sound
like these...

2005-04-06

vaikas skrenda

vaikas, žaidžiantis
medinėje pilyje,
girdėjo karalaitės šauksmą

staiga tam vaikui užaugo
sidabriniai sparnai ir
jis pasileido skristi, skrosdamas orą

skrisdamas, jis matė
kaip jo mergaitė ant bokšto blaškės,
nes bėdoj buvo

po mėnuliu, ant bokšto
vaikas nusileido
savosios karalaitės išvaduot

jis priglaudė ją
po sparnu, kad pailsėtų,
kad nurimtų ir pakilo namų link

grįždamas atgal, su savo karalaite
vaikas šypsojosi sau
sušuko mama: ,,eik miegot!"

2005-04-04

separation

I knew there would be separation
only I had hoped it just wouldn't come
but some things are inevitable
whether we think about them or not
I knew there would be loss
and a distance I hadn't felt before
only I really had hoped, naively
that I could prevent something
which was bound to happen
but my will is not that strong
to change fate