2005-04-06

vaikas skrenda

vaikas, žaidžiantis
medinėje pilyje,
girdėjo karalaitės šauksmą

staiga tam vaikui užaugo
sidabriniai sparnai ir
jis pasileido skristi, skrosdamas orą

skrisdamas, jis matė
kaip jo mergaitė ant bokšto blaškės,
nes bėdoj buvo

po mėnuliu, ant bokšto
vaikas nusileido
savosios karalaitės išvaduot

jis priglaudė ją
po sparnu, kad pailsėtų,
kad nurimtų ir pakilo namų link

grįždamas atgal, su savo karalaite
vaikas šypsojosi sau
sušuko mama: ,,eik miegot!"

No comments:

Post a Comment